Inspiratoren

- ny bog om en af pionerene inden for corporate identity.

Af Ida Engholm

Design er i dag langtfra begrænset til de velkendte fysiske størrelser, vi forbinder med objekterne omkring os, husene, vi lever i, designhistoriens mesterværker. Design udfolder sig på alle niveauer i vores samfund - fra de millioner af anonyme genstande, der overalt fylder dagliglivet til de mest markante konstruktioner i vores samtid - fra tandbørster til Grundfos pumper, fra økohuse til rumstationer, fra Internet til syntetiske smagsstoffer møder vi en verden af design. Et af de områder, som kommunikerer med stigende styrke og synlighed er corporate identity, dvs. de midler en virksomhed eller organisation benytter til at udtrykke sin opfattelse af egen identitet. Corporate identity kommer til udtryk i alt fra brevpapir og logo til farver- og uniformsvalg samt i mere abstrakte ritualer omkring ledelse, arbejdsmiljø og service, som tilsammen skaber virksomhedens identitet indadtil og udadtil.

En af pionererne på dette felt er nu afdøde Jens Nielsen (1937), der i egenskab af De Danske Statsbaners chefdesigner fra 1971 til sin alt for tidlige død i 1992 skabte en helstøbt og nuanceret designidentitet, som placerede DSB på verdenskortet og medførte, at private og offentlige virksomheder og organisationer verden over begyndte at indføre corporate identity som forretningsmæssigt redskab til at øge synlighed og understrege identitet. For nylig udgav Dansk Design Center en smuk og veludstyret bog om Jens Nielsen baseret på tekster fra den store kreds af kolleger, samar-bejdspartnere og venner samt et bredt udvalg af Jens Nielsens egne artikler, kronikker og debatindlæg, der sammen med et righoldigt billedmateriale tegner et nuanceret billede af Jens Nielsens liv og virke. Bogen kan både læses som et biografisk portræt af et begavet og mangesidet menneske og som kilde til viden og inspiration til designere og designinteresserede, der ønsker et indblik i det seri¿se arbejde, der var grundlaget for etableringen af DSB's corporate identity, og den idéskabende ledelse bag de teknikere, hånd-værkere og kunstnere, der udviklede IC3 toget. Bag Jens Nielsens artikler ligger et grundsynspunkt på design, der peger tilbage til tiden før design blev et modefag - eller modefænomen om man vil. Til et syn på designeren som seriøs håndværker med indsigt i materialer, teknik og produktion og som innovativ fortolker af menneskelige behov. Hos Jens Nielsen gik de tekniske og kunst-neriske indsigter hånd i hånd med en udpræget evne til at formidle egne overvejelser på print. Jens Nielsen var medstifter af Dansk Designråd, medlem af British Rails design panel og modtager af en lang række internationale udmærkelser, heriblandt Mathsson-prisen, Dansk Designråds Årspris og The Brunel Award. Med Dansk Design Centers udgivelse har Jens Nielsen fået sit fortjente værk, der positionerer ham blandt de store danske designere. Bogen er også et påmindelse om, hvordan design, hvis det ses i rette perspektiv, kan bidrage til at øge livskvaliteten på alle niveauer i vores samfund.

Bogen om "Jens Nielsen" kan rekvireres hos Dansk Design Center. Industriens Hus. H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København K. Tlf. 45 33 14 66 88. Telefax: 45 33 32 00 48. Tekst på både dansk og engelsk.

Back to