Sigurd Persson 1914-2003.
Sigurd Persson började som silversmed men har under en lång bana ständigt prövat nya genrer och bl.a verkat som glaskonstnär, designer och skulptör. Under 50- och 60-talet vardaglig industridesign (bestick, grytor, eleganta sopborstar), under 70- och 80-talet glas för Kosta, färgrikt och skulpturalt.
Kontinuerligt har han ställt ut exklusiva smycken i silver, guld och ädla stenar, liksom skrin, kannor och dosor. Sigurd Perssons arbeten präglas av stark formkänsla och vital förnyelse. Han är även formgivaren bakom femkronan.


Biografiska data om Sigurd Persson
(Till stora delar enl. Dag Widman: "En mästere i form")

1914 Född 22 november i Helsingborg.
Föräldrar: silversmeden Frithiof Persson (1881- 1961)
och Lina Beckel (1881 - 19819)
1928-37 I lära hos fadern i verkstaden på Kullagatan 42
1937 Gäsellprov, belönat med silvermedalj av Helsingborgs Hantverksförening
1937-39 Studier i München vid Fachschule für Gold- und Silberschmiede och Akademie für Angewandte Kunst
1941 Flyttning till Stockholm
1941-42 Studier vid Högre Konstindustriella skolan. Tekniska skolan
(sedermera Konstfackskolan) i Stockholm
1942 Öppnar egen verkstad på Högbergsgatan 12 i Stockholm.
Giftermål med pianisten Iris Flodell. Anställning vid Atelier Borgila.
1943 Mästarbrev
1945 Slutar hos Borgila. Sonen Stefan föds.
1946 Sonen Jesper föds.
1949 Börjar som designkonsult i industrin.
1950 Debututställning i Stockholm.
1952 Studieresa till Frankrike och Spanien.
Vistelse i klostret Abbye S:t Martin, Liguge.
1955 Mottar, i Pforzheim, tyska guldsmedsförbundets gyllene hedersring
1958 Mottar Svenska Slöjdföreningens Gregor Paulsson-statyett.
1959 Vinner den interskandinaviska tävlingen om nytt bestick till SAS.
1960 Utställningen "77 ringar" på Nordiska Kompaniet i Stockholm.
1963-68 Ledamot av Statens Kulturråd.
1965 Hedersmedlem i The Worshipful Company of Goldsmiths i London.
1966-68 Vandringsutställningen "Sigurd Persson Design"
går runt till svenska museer.
1967 Tilldelas statlig konstnärsbelöning på livstid.
1967-70 Ledamot av utredningen om den högre konsnärsutbildningen (KUS).
1968-82 Knuten, som formgivare, till Kosta glasbruk.
1969 Erhåller S:t Eligiusmedaljen av Sveriges Juvelerare- och
Guldsmedsförbund.
1970 Mottar, av kungen, Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig
gärning.
1972 Debututställning med skulptur i Stockholm.
1972 Tilldelas Sydsvenska Dagbladets kulturpris
1976 Besök i Japan.
1979 Den första av böckerna om verksamheten, "Sigurd Persson Silver",
utkommer efter samarbete med Sune Sundahl.
1980 "Sigurd Persson Smycken" utkommer
1981 Wolfgang Gessl övertar verkstaden på Högbergsgatan.
1983 "Sigurd Persson Skulptur" utkommer.
1984 Börjar samarbetet med Jan-Erik Ritzman vid Transjöhyttan.
"Sigurd Persson Design" utkommer
1985 Tilldelas av regeringen professors namn.
1986 "Sigurd Persson Glas" utkommer.
1987 Utnämnd till "Honorary Designer for Industry" (HonRDI)
i Royal Society of Arts, London.
1989 Börjar samarbetet med Uno Berg angående formgivning och produktion
av mässingsföremål.
1991 Flyttar designkontoret från Högbergsgatan 11 till hemmet i
Lilla Hasselbacken på Djurgården.
1993 Utnämnd till Fellow of Royal Society of Arts, London
1994 Tilldelas Helsingborgs stads kulturpris.
1999 Utställningskatalogen "10+10" vald bland 1999 års 25 vackraste
publikationer, Svensk Bokkonst.


Sigurd Perssons representation på museer i världen.

Nationalmuseum Stockholm Sverige
Nordiska Museet Stockholm Sverige
Röhsska Museet Göteborg Sverige
Kulturen Lund Sverige
Helsingborgs museum Helsingborg Sverige
Malmö museum Malmö Sverige
Norrköpings konstmuseum Norrköping Sverige
Smålands museum Växjö Sverige
Sundsvalls museum Sundsvall Sverige
Värmlands museum Karlstad Sverige
Västmanlands museum Västerås Sverige
Gjuterihistoriska museet Ronneby Sverige

Det Danske Kunstindustrimuseum Köpenhamn Danmark
Glasmuseet Ebeltoft Danmark

Kunstindustrimuseet Oslo Norge
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum Trondheim Norge
Vestlandske kunstindustrimuseum Bergen Norge

Victoria & Albert Museum London England
Goldsmith´s Hall , samlingarna London England
Royal Scottish Museum Edinburgh Skottland

Kestner-Museum Hannover Tyskland
Deutsches Klingenmuseum Solingen Tyskland
Landesmuseum Oldenburg Tyskland
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart Tyskland
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg Tyskland
Schmuckmuseum Pforzheim Tyskland
Museum für Kunsthandwerk Frankfurt Tyskland
Die Neue Sammlung München Tyskland

Musée des Arts Décoratife Paris Frankrike
Abbayée Saint-Martin Ligugé Frankrike

Museum of Modern Art New York USA
Philadelphia Museum of Art Philadelphia USA