SIGURD PERSSON
25/9 — 26/1 2003

Vem har inte svingat hans sopborste över grusiga golv och håller dagligen den av honom formgivna femkronan i handen?

Sigurd Persson född 1914, professor, ädelsmed och designer, är en av 1900-talets största svenska formgivare. Han är född och uppvuxen i Helsingborg där fadern var verksam som silversmed. När folkhemmet skulle inredas fick Sigurd Persson och andra konsthantverkare möjlighet att arbeta som designers. I nära samarbete med industrin skapades produkter i material som rostfritt stål, gjutjärn, emalj, glas och plast - den nya tidens massproducerade bruksvaror. Sigurd Persson har formgivit ett stort antal föremål som idag är en självklar del av de flesta svenskars uppväxt och vardag.

I sin lyhördhet i umgänget med konsten och naturen har Sigurd Persson skänkt oss smycken, kannor, kyrksilver och mycket annat i en unik samklang som visar vår tid. Även på detta område har han varit en banbrytare, och hans mångskiftande verk-samhet har nått internationell status. I denna retrospektiva utställning vill Röhsska museet visa prov på hans breda register från silverkannor och smycken till spisar och sopborstar!

Utställningen pågår
25 september — 26 januari 2003

För ytterligare information 031-61 38 52
e-post: birgitta.wahlander@designmuseum.se

Dessutom: Kulturnatta, fredagen den 11 oktober kl 19.15
spelar Agneskvartetten Bach i Sigurd Persson-utställningen,
följt av en visning. Bachs cellosonater tillhör Sigurd Perssons
älsklingsmusik och cello är ett instrument som han själv trakterar.
Därför är det roligt att kunna ha just denna musik i utställningen,
dessutom med ett cellosolo av Agnes Lundin.
Visningar på söndagar kl 13.00 av utställningen.


Vasagatan 37-39, Göteborg